Trendmatige groei betekenis & definitie

Het gemiddelde van de feitelijke economische groei over een aantal jaren.