Sociale voorzieningen betekenis & definitie

Inkomensregelingen voor mensen die geen beroep (meer) kunnen doen op een uitkering op grond van een sociale verzekering. Deze worden betaald uit de algemene middelen van de overheid.