Omgevingsfactoren betekenis & definitie

Factoren waarop de organisatie zelf geen invloed kan uitoefenen.