Obligaties betekenis & definitie

Vastrentende waardepapieren.