Normale winst betekenis & definitie

De alternatieve kosten van het eigen vermogen van de onderneming.