Loonkosten betekenis & definitie

Het brutoloon plus de sociale premies voor rekening van de werkgever.