Sociale premies betekenis & definitie

Verplichte heffingen ter financiering van de sociale verzekeringen.