Lekken betekenis & definitie

Mechanismen waardoor koopkracht wegvloeit uit de economische kringloop: besparingen, belastingen en import.