Liquiditeitspercentage betekenis & definitie

Verhouding tussen de hoeveelheid kasmiddelen van een bank en de girale tegoeden van rekeninghouders.