Interne arbeidsverdeling betekenis & definitie

Het opsplitsen van de productie in deeltaken. Arbeidsverdeling in een bedrijf.