Arbeidsverdeling betekenis & definitie

Het opsplitsen van de productie in deeltaken. Arbeidsverdeling in een bedrijf is de interne arbeidsverdeling. Tussen bedrijven wordt dit externe arbeidsverdeling genoemd.