Inkomstenbelasting betekenis & definitie

Inkomensheffing over het bruto jaarinkomen min de aftrekposten.