Inkomensevenwicht betekenis & definitie

Situatie waarin de geplande bestedingen gelijk zijn aan de gerealiseerde bestedingen.