Fasen van de conjunctuurcyclus betekenis & definitie

Bij opgaande conjunctuur is er sprake van opgaande fase, daarna hoogconjunctuur of omslag, vervolgens fase van neergang en laagconjunctuur of herstel.