Hoogconjunctuur betekenis & definitie

De feitelijke groei is hoger dan de trendmatige groei.