AI woordenboek

ChatGPT (2023)

Gepubliceerd op 13-12-2022

Supply chain

betekenis & definitie

Supply chain betekent in het Nederlands 'leveringsketen'.

Het is een term die gebruikt wordt om te verwijzen naar de reeks van activiteiten, organisaties, mensen, middelen, en informatie die nodig zijn om een product of dienst te maken, te leveren, en te gebruiken. Dit omvat bijvoorbeeld de inkoop van grondstoffen, de productie van goederen, de distributie naar klanten, en de afvalverwerking na het gebruik. De supply chain kan betrekking hebben op een enkel product of een complex netwerk van producten en diensten. Het kan ook betrekking hebben op de interne activiteiten van een bedrijf of de samenwerking tussen verschillende bedrijven in een keten.

< >