AI woordenboek

ChatGPT (2023)

Gepubliceerd op 15-05-2024

intemporele ruil

betekenis & definitie

Intertemporele ruil verwijst naar het principe waarbij individuen beslissingen nemen over consumptie en spaaractiviteiten over verschillende tijdsperioden. Het houdt rekening met de uitwisseling van consumptie en spaaractiviteiten tussen het heden en de toekomst.

Bij intertemporele ruil wegen individuen de voldoening van het consumeren van goederen en diensten in het heden af tegen het opofferen van die consumptie om te sparen voor toekomstige consumptie. Deze concepten zijn belangrijk bij het begrijpen van besluitvorming met betrekking tot pensioenen, investeringen, leningen en andere financiële beslissingen.