Wat is de betekenis van intemporele ruil?

2024-05-21
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

intemporele ruil

Intertemporele ruil verwijst naar het principe waarbij individuen beslissingen nemen over consumptie en spaaractiviteiten over verschillende tijdsperioden. Het houdt rekening met de uitwisseling van consumptie en spaaractiviteiten tussen het heden en de toekomst. Bij intertemporele ruil wegen individuen de voldoening van het consumeren van goederen...