Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Gepubliceerd op 17-11-2021

Vijzel

betekenis & definitie

Wateropvoerwerktuig bestaande uit een as, waarop 2 of 3 schroefgangen zijn aangebracht. De v. draait passend in een hellende goot, de opleider of vijzelkom, waarbij het water (gedragen door schroefgangen en opleider) opgevoerd wordt.

Het ondereinde van de v. moet om een goed nuttig effect te verkrijgen tot de as in het binnenwater steken. Het boveneinde moet boven het buitenwater uitmonden. Uitvoering vroeger in hout, thans in staal en beton. Veel toegepast bij kleine en middelgrote gemalen met niet te grote opvoerhoogten (z. Bemalingswerktuigen).