Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Gepubliceerd op 17-11-2021

Gehalte

betekenis & definitie

is de verhoudingsgewijze gewichlshoevcclhcid van een bepaalde stof in een mengsel, gewoonlijk uitgedrukt in procenten of duizendsten.