Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Gepubliceerd op 21-01-2021

Bloei

betekenis & definitie

1. (plantk.) Reeks van processen, waarbij de plant van de vegetatieve in de reproductieve phase overgaat. De eerst waarneembare verandering bestaat in het aanleggen van bloem- of bloeiwijze-primordia in het groeipunt, in plaats van de voor de vegetatieve toestand kenmerkende bladprimordia.

De bloemprimordia ontwikkelen zich tot bloemknoppen, welke onder daarvoor geschikte voorwaarden na kortere of langere tijd uitgroeien tot bloemen. De bloei geeft i.h.a. aanleiding tot belangrijke veranderingen in de stofwisseling van de plant.2. (veet. B. of bolspat, is een beengebrek, vooral bij paarden.



Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.