Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Gepubliceerd op 10-12-2013

2013-12-10

WAO-uitkering

betekenis & definitie

De WAO-uitkering is het arbeidsongeschiktheidspensioen dat iemand bij arbeidsongeschiktheid krijgt op basis van de WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering). Deze regeling geldt alleen voor werknemers die voor 1 januari 2004 ziek zijn geworden. Deze wet is vervangen door de WIA.