Arbeidsongeschiktheidspensioen wat is de definitie & betekenis

Het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt in geval van arbeidsongeschiktheid door de overheid verstrekt in de vorm van een WIA-uitkering.

Door sommige pensioenfondsen wordt er als aanvulling op die uitkering nog een arbeidsongeschiktheidspensioen verstrekt. Dit pensioen start op het moment dat de loondoorbetalingverplichting van de werkgever vervalt. De uitkering eindigt op 65-jarige leeftijd of op het moment dat iemand weer in staat is om te werken.

Meer weten?

Wil je meer weten over Arbeidsongeschiktheidspensioen? Neem dan via onderstaande button contact op met Aegon.

Neem contact op