Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Gepubliceerd op 10-12-2013

2013-12-10

Arbeidsongeschiktheidspensioen

betekenis & definitie

Het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt in geval van arbeidsongeschiktheid door de overheid verstrekt in de vorm van een WIA-uitkering.

Door sommige pensioenfondsen wordt er als aanvulling op die uitkering nog een arbeidsongeschiktheidspensioen verstrekt. Dit pensioen start op het moment dat de loondoorbetalingverplichting van de werkgever vervalt. De uitkering eindigt op 65-jarige leeftijd of op het moment dat iemand weer in staat is om te werken.