Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Gepubliceerd op 10-12-2013

2013-12-10

AOW

betekenis & definitie

De AOW is de Algemene Ouderdomswet, een basisinkomen dat in Nederland door de overheid wordt uitgekeerd als iemand 65 wordt. Dat wordt gefinancierd door de groep mensen die werken en die de AOW betaalt voor een groep gepensioneerden.

Voor de toekomst is te zien dat door de vergrijzing de groep gepensioneerden steeds groter wordt en de groep mensen die werken kleiner (ontgroening). Dat betekent dat er steeds minder mensen zijn om die premie op te brengen en daarom staat het systeem voor de toekomst onder druk.