Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Gepubliceerd op 10-12-2013

2013-12-10

Gouden handdruk

betekenis & definitie

Een gouden handdruk is een ontslagvergoeding die als financiële schadeloosstelling vaak bij ontslag van een ex-werknemer wordt verstrekt. Het bedrag van de gouden handdruk kan worden gebruikt om het tijdelijke inkomensverlies op te vangen.