Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Gepubliceerd op 10-12-2013

2013-12-10

Gewezen deelnemer

betekenis & definitie

Een gewezen deelnemer is niet langer actief in de pensioenregeling. De pensioenopbouw is gestopt. De gewezen deelnemer houdt wel recht op zijn opgebouwde pensioen.