Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Gepubliceerd op 10-12-2013

2013-12-10

Gematigde eindloonregeling

betekenis & definitie

In de gematigde eindloonregeling bouwt iemand pensioen op basis van het laatstverdiende salaris tot een bepaalde leeftijd.

Daarna is de pensioenopbouw afhankelijk van het salaris dat iemand dan ontvangt. Een promotie op latere leeftijd met inkomensstijging heeft dan minder invloed op de hoogte van het pensioen. Door het verbod op leeftijdsdiscriminatie bestaan deze eindloonregelingen niet meer.