Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Gepubliceerd op 10-12-2013

2013-12-10

Eindloonregeling

betekenis & definitie

Een eindloonregeling is een pensioenregeling waarin het pensioen afhankelijk is van het laatstverdiende salaris voorafgaand aan de pensioendatum. Bij iedere salarisverhoging wordt het pensioen ook aangepast. Ter bepaling van het pensioen wordt verondersteld dat iemand tijdens de gehele looptijd het laatstverdiende salaris heeft verdiend.