Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Gepubliceerd op 10-12-2013

2013-12-10

Factor A

betekenis & definitie

De factor A geeft aan wat de pensioenaangroei in het voorafgaande jaar is geweest. Met de factor A kan de (jaar)ruimte worden berekend voor maximale aftrek van lijfrentepremie.

Bij een lage factor A heeft iemand jaarruimte en in dat geval waarschijnlijk onvoldoende pensioen opgebouwd. De factor A is te vinden op de jaarlijkse Uniforme Pensioen Overzicht (UPO) die iemand van de pensioenuitvoerder van de werkgever krijgt.