Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Gepubliceerd op 13-12-2013

2013-12-13

Pensioenuitvoerder

betekenis & definitie

De pensioenuitvoerder is de instantie die iemands pensioen regelt. Bijvoorbeeld een pensioenfonds of een levensverzekeraar die de administratie doet, de pensioengelden belegt en het pensioen aan iemand uitkeert.