Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Gepubliceerd op 10-12-2013

2013-12-10

Aspirant deelnemer

betekenis & definitie

Iemand is aspirant deelnemer als diegene nog niet voldoet aan de voorwaarden om mee te kunnen doen aan de pensioenregeling, bijvoorbeeld omdat diegene te jong is. De toetredingsleeftijd in een pensioenregeling mag hoogstens 21 jaar zijn.