Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Gepubliceerd op 06-10-2013

2013-10-06

Asset mix

betekenis & definitie

De asset mix is de verdeling van het vermogen over aandelen, obligaties, onroerend goed en liquide middelen.