Asset mix wat is de betekenis & definitie

De asset mix is de verdeling van het vermogen over aandelen, obligaties, onroerend goed en liquide middelen.