Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Gepubliceerd op 10-12-2013

2013-12-10

Aow-franchise

betekenis & definitie

De Aow-franchise is een onderdeel van de berekening van de jaarruimte.

Over het deel van de franchise wordt geen pensioen opgebouwd, omdat men er vanuit gaat dat de AOW-uitkering voor dit deel in inkomen voorziet. Deze franchise verschilt iets van de franchise in een pensioenregeling, hoewel de achterliggende gedachte dezelfde is. Het bedrag van de franchise wordt jaarlijks aangepast aan de inflatie.