AOW-uitkering wat is de definitie & betekenis

Een AOW-uitkering is het ouderdomspensioen dat iedere ingezetene ontvangt vanaf het 65e jaar op grond van de Algemene Ouderdomswet.