Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Gepubliceerd op 10-12-2013

2013-12-10

AOW-uitkering

betekenis & definitie

Een AOW-uitkering is het ouderdomspensioen dat iedere ingezetene ontvangt vanaf het 65e jaar op grond van de Algemene Ouderdomswet.