AOW-uitkering wat is de betekenis & definitie

Een AOW-uitkering is het ouderdomspensioen dat iedere ingezetene ontvangt vanaf het 65e jaar op grond van de Algemene Ouderdomswet.