Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Vereniging

betekenis & definitie

Een vereniging is een organisatie die bepaalde doelen nastreeft. Leden betalen contributie en kunnen het bestuur zelf bepalen. Voorbeelden van verenigingen zijn amateurvoetbalclubs en een plaatselijk fanfarecorps. Een vereniging is een rechtspersoon.

Een vereniging dient altijd minimaal twee leden te hebben. De hoogste macht in een vereniging ligt bij de ledenvergadering, waar ieder lid in principe één stem mag geven. Op basis van de resultaten van de ledenvergadering wordt het bestuur bepaald, dat ook weer uit leden bestaat. Het bestuur van een vereniging bevat meestal een voorzitter, secretaris en een penningmeester.

Er zijn twee verenigingsvormen te onderscheiden. Wanneer er een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid wordt opgericht, zijn de bestuurder in principe niet privé aansprakelijk voor de verplichtingen van de vereniging. Hier zijn wel enige uitzonderingen op, zo kan bij wanbestuur wel het privé-vermogen aansprakelijk gesteld worden. Deze verenigingsvorm is op te richten door middel van een akte van de notaris.

In deze akte staan de statuten opgesteld. Hierin staan bijvoorbeeld de naam en vestigingsplaats van de vereniging, de verplichtingen van de leden en het doel van de vereniging. Dit doel mag echter nooit het maken van winst zijn, wat vervolgens onder de leden verdeeld wordt.

Het is ook mogelijk om een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid op te richten. In dat geval is een bestuurder wel met zijn of haar privé-vermogen aansprakelijk voor de verplichtingen van de vereniging. Deze aansprakelijkheid kan wel beperkt worden door de vereniging in te schrijven in het Handelsregister.

Een vereniging met onderneming is verplicht om vennootschapsbelasting te betalen. Wanneer de vereniging eventueel winst maakt moet dit ten goede komen van het doel. Of een vereniging btw moet betalen verschilt per specifieke situatie.