Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Rentabiliteit van het vreemd vermogen

betekenis & definitie

De rentabiliteit van het vreemd vermogen geeft aan welk rendement een onderneming behaald op het vreemde vermogen dat de onderneming heeft aangetrokken. De rentabiliteit van het vreemd vermogen is in feite het gemiddelde rentepercentage dat over het vreemd vermogen betaald wordt door de onderneming.

De rentabiliteit van het vreemd vermogen laat dus wat de onderneming gemiddeld moet betalen aan rente over het vreemd vermogen dat door de onderneming is aangetrokken. Omdat de rente over het vreemd vermogen een kostenpost is voor de onderneming is het van belang de rentabiliteit van het vreemd vermogen zo laag mogelijk te houden.

De rentabiliteit van het vreemd vermogen wordt berekend door de de rentelast te delen door gemiddelde vreemd vermogen. Wanneer dit vermenigvuldigd wordt met 100% wordt duidelijk wat de rentabiliteit van het vreemd vermogen is. Wanneer er sprake is van een te hoge rentabiliteit van het vreemd vermogen, terwijl de bedrijfsresultaten goed zijn, kan het verstandig zijn om een herfinanciering van het vreemd vermogen aan te vragen.