Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

Gepubliceerd op 08-06-2019

bevelschrift (gerechtelijk document)

betekenis & definitie

bevelschrift (gerechtelijk document) - Schriftelijke bevelen, afgegeven met zegel (in naam van de soeverein, een gerechtshof of een gerechtelijke ambtenaar) door de daartoe bevoegde persoon, die de persoon aan wie ze zijn gericht, gebieden een daarin gespecificeerde handeling te verrichten of juist niet te verrichten.