Nisse betekenis & definitie

Rondom Nisse worden de laaggelegen 'poelgebieden', die meestal in gebruik zijn als weiland, beschut door dichte hagen van meidoorn. Dit unieke heggenlandschap is na de ruilverkaveling niet met wortel en tak uitgeroeid. Vooral wanneer in het voorjaar de witte bloesems de meidoorn als een sneeuwdak bedekken, levert een tocht door het gebied een prachtig schouwspel op.