Kornwerderzand betekenis & definitie

Fort Kornwerderzand, aan het begin van de Afsluitdijk, was de enige verdedigingslinie die in de meidagen van 1940 standhield. De Duitsers slaagden er niet in de Nederlandse stellingen te veroveren. De zeven bunkers en kazematten zijn geheel hersteld en huisvesten nu het Kazemattenmuseum Kornwerderzand. Het geeft op indrukwekkende wijze een beeld van de meidagen van 1940, het verzet en de bevrijding. Ook de bouw van de Afsluitdijk passeert de revue.