Grave betekenis & definitie

De Hampoort is het laatste restant van de verdedigingswerken die in 1688 rond Grave verrezen, onder leiding van fortenbouwer Menno van Coehoorn. De stadspoort ziet er nogal vreedzaam uit en het is de vraag of hij bestand zou zijn geweest tegen kanonskogels. Die vraag hoefde gelukkig nooit beantwoord te worden en dus staat de Hampoort nog steeds fraai en ongeschonden overeind. Zo fraai zelfs, dat hij in de Monumenten Top 100 is opgenomen.

De poort is geïnspireerd op de klassieke, Romeinse bouwkunst en deed behalve als stadspoort ook dienst als kazerne voor twee bataljons infanterie. Aan het einde van de 19de eeuw besloten veel stadsbesturen oude vestingwerken te slopen om hun stad de ruimte te geven en zo op te stuwen in de vaart der volkeren. Ook de vestingwerken van Grave ontkwamen niet aan de vernieuwingsdrang. Alleen de Hampoort bleef in 1876 gespaard. De bijpassende brug viel overigens wel onder de slopershamer. Adres: St. Elisabethstraat 10.