Ede betekenis & definitie

De Veluwe telt nog een aantal grote, stille heidevelden, waar de herder met zijn kudde ronddwaalt. In het voorjaar, als de lammetjes geboren worden, mogen bezoekers op kraamvisite komen in de schaapskooien. Ede is de enige plaats in Nederland met twee schaapskuddes.

Ze nemen de Ginkelse heide en de Ederheide te grazen, twee natuurgebieden met een grote historische waarde. Zo zijn er onder meer prehistorische grafheuvels te vinden en het Belgenmonument, dat herinnert aan een vluchtelingenkamp uit de Eerste Wereldoorlog.

Een dikke Amerikaanse eik in het centrum van Ede wortelde in peperdure bouwgrond. Het bestemmingsplan legde de aanvrager van een kapvergunning geen strobreed in de weg. Maar het gemeentebestuur kapte eventuele bouwplannen af door het stukje grond rond de boom in 1989 te kopen voor de lieve som van ƒ 133.000. De boom kon blijven staan. Daarmee is de ruim 130 jaar oude en 22 meter hoge Amerikaanse eik waarschijnlijk de duurste boom van Nederland.

Plaats: Buitenzorglaan bij de spoorwegovergang.