Appingedam betekenis & definitie

Appingedam bezit een van de kleinste raadhuizen van Nederland. Het gebouwtje is gevestigd in het voormalige Waaggebouw en heeft een schitterende voorgevel uit 1630.

De hangende keukens aan het Damsterdiep zijn uniek. Toen de pakhuizen daar tot woonhuizen werden verbouwd, was er binnen geen ruimte meer voor de keukens. Dus 'plakte' men ze gewoon tegen de buitenmuur. Als trapezewerkers zonder vangnet balanceren de houten uitbouwsels boven het water van het Damsterdiep.

De hervormde kerk aan de Wijkstraat belandde in de eredivisie van de Monumenten Top 100, onder meer vanwege haar ouderdom (sinds 1225) en boeiende bouwgeschiedenis (tot omstreeks 1561). De schilderingen op de gewelven, pijlers en wanden lopen in chronologie goeddeels parallel aan de bouwgeschiedenis. De voorstellingen zijn van grote schoonheid en verkeren in relatief gave staat. Bijvoorbeeld de vier afbeeldingen van de beschermheiligen van de bouwvakkers (Castorlantis, Clatiditis, Nicostraitis en Semproniantis). Dit kwartet geldt als zeer zeldzaam uit oogpunt van de zogeheten iconografie, de tak van de kunstgeschiedenis die zich onder meer bezig houdt met portretten van heiligen en andere historische figuren. Onder de kerk zouden zich mysterieuze middeleeuwse gangen bevinden, maar speurwerk en gewroet leverden tot nu toe niets op. Adres: Wijkstraat.