Allingawier betekenis & definitie

De dorpen Allingawier, Exmorra, Ferwoude en Piaam zijn aan elkaar geknoopt met een cultuurhistorische museumroute die uniek is in de wereld. Onderweg maken wandelaars, fietsers en automobilisten kennis met het leven, wonen en werken van de Friese plattelandsbevolking in de 18de en 19de eeuw. Vandaar de naam Aldfaers Erf (Fries voor 'erfgoed van onze voorvaderen').

De 25 kilometer lange route maakt van het waterrijke polder- en terpenlandschap in de zuidwesthoek van Friesland eigenlijk één groot openluchtmuseum, met compleet ingerichte historische panden, oude ambachten, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen. In de kruidenierswinkel, bakkerij, smederij, timmerwerkplaats, boerderij, huiskamer, het schooltje, de kerk en op het skûtsje - een typisch Fries vrachtzeilschip - lijkt het alsof de oorspronkelijke bewoners en gebruikers hun domein even hebben verlaten om bezoekers de tijd te gunnen zich te verbazen en te dagdromen over vroeger.

Men maakt kennis met het zware werk van de boerin, het dramatische levensverhaal van de meestertimmerman uit Ferwoude, die zich ook bezighield met sterrenkunde en alternatieve geneeswijzen, de bakker die drabbelkoeken bakt en de kruidenier die ook een slijterij bestierde en in zijn achterkamer de dorpsjeugd onderwees. De route voert verder langs een stokoud kerkje waarin het scheppingsverhaal wordt uitgebeeld, een oude appelboomgaard en het Natuurhistorisch Museum 't Fûgelhûs in Piaam.