Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Gepubliceerd op 03-12-2020

zondvloed

betekenis & definitie

(letterlijk: grote vloed), volgens de bijbel de grote watervloed die de aarde in de verre Oudheid heeft overspoeld ten gevolge van de zondigheid der mensen. Over deze straf wordt verhaald in Genesis 6-9.