zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Gepubliceerd op 03-12-2020

sociaal

betekenis & definitie

Sociaal gedrag is gedrag dat betrokken is op de medemens. Ten onrechte beperkt men dit meestal tot de betekenis zorg voor behoeftige mensen, als bejaarden, invaliden, enz. ook het gedrag op het sportveld of in het gezin is sociaal.