WoordHoek

Ewoud Sanders (2023)

Gepubliceerd op 18-04-2023

Kwaadaardige elite

betekenis & definitie

Het woord elite blijkt jonger dan menigeen zal denken. De ‘kwaadaardige elite’ die momenteel het nieuws domineert, is antisemitischer dan sommige media willen melden.

Wij worden bestuurd door een kwaadaardige elite. Een kleine groep van ministers, journalisten, rechters en wetenschappers heeft het roer in handen. In hun streven naar een totalitaire controlestaat onderdrukken zij Nederlanders. Om dit voor elkaar te krijgen, verzinnen zij van alles en nog wat. Zo verkopen zij fabeltjes over een ‘stikstofcrisis’ en doen zij net alsof er momenteel een oorlog in Oekraïne gaande is. Het bekendste fabeltje is natuurlijk de coronapandemie.

Allemaal fake, allemaal pogingen om Nederlanders tot slaafse burgers te maken.

Het kan u niet zijn ontgaan: er zijn minimaal honderdduizend Nederlanders die in dergelijke complottheorieën geloven. Dat bracht de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) gisteren naar buiten in zijn jaarverslag.

Elite betekent een ‘(uitverkoren) groep van bevoorrechte mensen’. De kleine, rijke, machtige bovenlaag. Omdat die er altijd geweest is, ging ik ervan uit dat het woord elite heel oud zou zijn. Dat blijkt echter niet het geval. Wij leenden dit woord uit het Frans. In die taal is het in deze betekenis in de zeventiende eeuw voor het eerst opgetekend. Hetzelfde geldt voor het Duits. Wij kennen elite, net als de Engelstaligen, pas sinds het begin van de negentiende eeuw.

Het elitecorps
Aanvankelijk werd elite zelfs niet gebruikt voor de maatschappelijke bovenlaag. Voor zover bekend is elite in 1824 voor het eerst opgenomen in een Nederlands woordenboek. Pieter Weiland definieerde het toen als ‘de keur, kern, bloem’. Als voorbeeld gaf hij corps d’elite. Een eliteonderdeel van het leger dus.

De woordcombinatie maatschappelijke elite vinden we vanaf 1882. Het maandblad De Indische Gids schreef toen over een opleiding ‘om den leerling te vormen tot lid dier maatschappelijke élite waartoe het ook wenschelijk is dat de Indische ambtenaar behoore’. Erg gangbaar was die woordcombinatie overigens niet. Pas vanaf het begin de twintigste eeuw vind je ’m vaker.

Een antisemitische theorie
Dat er een elite is die de wereld bestuurt, is een bekende antisemitische theorie uit het eind van de negentiende eeuw. Ook nu speelt antisemitisme een belangrijke rol. Het jaarverslag van de AIVD is daar zeer helder over. Zij hebben het over rechts-extremisten die geloven in een ‘joods complot’. Binnen het hedendaagse rechts-extremisme staat het antisemitisme volgens de AIVD zelfs centraal:

‘Rechts-extremisten grijpen soms maatschappelijke veranderingen aan om hun ideologie verder uit te dragen. Zo framen ze demografische veranderingen als een complot van “de joodse elite” om bewust het witte ras te verzwakken.’

Interessant is dat dit vermeende joodse karakter van de ‘kwaadaardige elite’ in de media nogal onderbelicht is gebleven. Er wordt bijvoorbeeld met geen woord over gerept in de eerste berichten over het AIVD-rapport in De Telegraaf. Ook op de NOS-site wordt dit aspect niet aangestipt. Het Noordhollands Dagblad houdt duidelijk een slag om de arm: ‘Vooral antisemitisme zou centraal staan in het rechts-extremisme van deze tijd.’ Gelukkig was dagblad Trouw een stuk duidelijker. Deze krant schreef: ‘Het antisemitisme staat centraal. De veranderingen in de Nederlandse bevolking zouden volgens de beweging een complot zijn van de “joodse elite”.’

Het beest bij de naam
Ik gebruikte hierboven het woord ‘gelukkig’ omdat het volgens mij heel onverstandig is om hierbij weg te kijken van de feiten. Feit is dat een groeiende groep Nederlanders gelooft dat een kwaadaardige elite ze tot slaaf wil maken. En een groeiende groep Nederlanders gelooft dat die elite merendeels uit joden bestaat. Dan wel door joden wordt aangestuurd.

Dit betekent dat het antisemitisme in Nederland in rap tempo aan het toenemen is. Dat is buitengewoon triest en ook zeer verontrustend, maar noem het beest alsjeblieft bij de naam. Dan kun je het beter in de bek kijken. En het beter beteugelen, hoe lastig dat in de praktijk ook zal zijn.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!