Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 18-10-2023

NATUURLIJKE HISTORIE

betekenis & definitie

omvat de bestudering van de lichamen en voorwerpen der natuur die zich op aarde bevinden; het woord voorwerpen ware hier in de ruimste zin op te vatten. Onder deze naam worden dus dierkunde, plantkunde, aardkunde (geologie) en delfstof kunde (mineralogie) samengevat.

In onderwijskringen worden tot de natuurlijke historie meestal alleen plant- en dierkunde gerekend, hoewel men tegenwoordig deze naam dan liever door biologie vervangt.

< >