Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 28-01-2023

KOPEREN

betekenis & definitie

is het beslaan van een houten scheepshuid met dunne koperen platen om aantasting door boorwormen en vooral aangroei van wieren en schelpdieren tegen te gaan. Ijzeren schepen, die lang in tropische wateren moeten varen zonder dokken, krijgen vaak een gekoperde, houten bekleding, zgn. „dubbeling”, om de ijzeren huid.

Daar dit electrolyse en zo corrosie van het ijzer tot gevolg heeft, worden veelal zinkplaten gebruikt.

< >