Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 23-01-2023

FARAO

betekenis & definitie

is de in het O.T. gebruikelijke benaming van de Egyptische koning. Farao wordt daar dikwijls gebruikt, alsof het een eigennaam is i.p.v. een titel.

Het is een verbastering van het Egyptische per-o, d.i. het Grote Huis, oorspronkelijk de naam van het paleis, later ook van de koning zelf, vgl. onze uitdrukking: het Witte Huis.