Quatrefages de Bréau betekenis & definitie

Quatrefages de Bréau (Jean Louis Armand de), een Fransch natuurkenner, geboren den 10den Februarij 1820 te Berthezenne (Gard), studeerde te Straatsburg in de genees- en natuurkunde, vestigde zich te Toulouse, werd hier in 1838 hoogleeraar in de dierkunde, doch vertrok weldra naar Parijs, bezocht in 1842 de kusten van den Atlantischen Oceaan en van de Middellandsche Zee, verkreeg in 1850 een leerstoel aan het Lycée Napoleon en werd in 1855 hoogleeraar aan het Musée d’histoire naturelle.

Hij leverde een groot aantal verhandelingen over de lagere dieren, en voerde na den Duitsch-Franschen oorlog tegen Virchow een wetenschappelijken strijd over de ethnographische afkomst van het Pruissische volk. Behalve vele bijdragen in de „Revue des deux mondes” schreef hij:

— „Souvenirs d’un naturaliste (1854, 2 dln)”,
— „Pisciculture (met Millet, 1854)”,
— „Etudes sur les maladies actuelles du ver à soie (1860)”,
— „Unité de l’espèce humaine (1861)”,
— „Physiologie comparée, métamorphose de l’homme et des animaux (1862)”,
— „Les Polynésiens et leurs migrations (1866)”,
— „Histoire naturelle des annulés marins et d’eau douce (1866, 2 dln)”,
— „Rapport sur les progrès de l’anthropologie (1867)”,
— „Crania ethnica (1875)”, en
— „L’espèce humaine (1877)”.

Laatst bijgewerkt 14-08-2018